thumb image
Pro 15, 2021 582

Co je náměsíčnost a dá se léčit?

Během spánku se toho dá stihnout spousta věcí. Dát si druhou večeři, zajít si na procházku, nebo si třeba zatančit. Má to však jeden háček! Musíte být náměsíční. Co vlastně náměsíčnost je a jaké s sebou přináší rizika? Ještě neusínejte a čtěte.

————

Co je náměsíčnost?

Co je náměsíčnost?

Náměsíčnost neboli somnambulismu je spánková porucha, která se nejčastěji vyskytuje ve stádiu spánku, kdy přecházíte z hlubokého spánku do lehčího spánku, nebo se probouzíte. Dochází k narušení stavu vědomí, tzn. že během náměsíčnosti vykonáváme různé činnosti, jako je procházka, sprcha či jezení, ale po probuzení si nic z toho nepamatujeme. Náměsíčnost se obvykle dostavuje v REM nebo NREM fázi spánku, typicky v první třetině noci, kdy je spánek nejhlubší a zpomalují se mozkové vlny. K neúplnému probuzení dochází v momentě, kdy dojde k aktivaci motorického a autonomního systému bez současného dosažení bdělosti.
Náměsíčnost se týká zejména dětí, ale nevyhýbá se ani dospělým (1,5 % dospělých jedinců je náměsíčných).

————

Náměsíčník

Jaké jsou příznaky náměsíčnosti?

Náměsíčník se:

• tiše prochází po pokoji
• snaží se utéct
• má otevřené oči a skelný pohled
• na otázky reagujte pomalu nebo nereagujte vůbec
• po probuzení si nic nepamatuje

————

Příčiny nejsou zcela známé

Na výskytu náměsíčnosti má vliv mnoho faktorů:

1. Genetika

Jestliže se u vás v rodině vyskytla náměsíčnost, máte až 10krát větší pravděpodobnost, že vás postihne také než někoho, v jehož rodinné anamnéze se náměsíčnost nevyskytuje.

2. Spánková deprivace

Nedostatek spánku souvisí se zvýšeným rizikem náměsíčnosti. Může být způsobena delší dobou strávenou v hlubokém spánku po období spánkové deprivace.

3. Některé léky a alkohol

Vliv mají především léky se sedativním účinkem, které dokážou člověka přimět ke spánku. Alkohol zase dokáže narušit stabilitu spánkových fází, což může způsobit náměsíčnost.

4. Horečka

U dětí bylo zjištěno, že horečka zvyšuje pravděpodobnost vzniku náměsíčnosti.

5. Obstrukční spánková apnoe (OSA)

OSA je porucha spánku, při které dochází k zablokování dýchacích cest, což způsobuje krátké výpadky dechu během spánku. Tyto pauzy, které se mohou vyskytnout mnohokrát za noc, způsobují přerušení spánku, které může vést k náměsíčnosti.

6. Syndrom neklidných nohou (RLS)

RLS je typ poruchy spánku, která způsobuje silné nutkání pohybovat končetinami, zejména nohama, vleže. Způsobuje noční vzrušení, ze kterého se člověk může dostat do epizody náměsíčnosti.

7. Stres

Stres může být fyzický, například z bolesti, nebo emocionální. Některé typy stresu mohou souviset s nepohodlím nebo změnou, například při cestování a spánku na neznámém místě. Každopádně může zvýšit sklon k náměsíčnosti.

————

Pravidla pro náměsíčné a jejich okolí

Pokud jste náměsíční nebo máte v domě někoho takového, je důležité vytvořit bezpečné prostředí.

  • Udržujte ostré předměty nebo zbraně uzamčené a mimo dosah.
  • Zavírejte či zamykejte dveře i okna.
  • Odstraňte vše, o co by se dalo zakopnout.
  • Pokud máte schodiště, nainstalujte k nim zábrany, dveře nebo nějakou překážku.

————

Jak se léčí náměsíčnost?

Léčba náměsíčnost

U děti, které jsou náměsíčné, se mohou epizody postupem věku přestat vyskytovat, nebo mohou pokračovat až do dospělosti. I když většina náměsíčnosti začíná v dětství, tento stav se může objevit také v dospělosti.
Léčba náměsíčnosti závisí na věku pacienta. Na tom, jak často se vyskytuje a jak nebezpečné nebo rušivé epizody jsou. U dětí a dospělých je nejlepší upozornit na obavy ohledně dlouhodobější náměsíčnosti lékaře, který dokáže najít nejpravděpodobnější příčinu, a podle toho pokračovat v léčbě.

Většinou náměsíčnost nevyžaduje žádnou léčbu, protože epizody jsou vzácné a představují malé riziko pro spáče nebo jejich okolí.

————

Nezapomeňte se přidat k naší skupině na Facebooku 🙂

 

————