thumb image
Bře 05, 2021 758

Odhalte s námi fáze spánku

Přemýšleli jste někdy, co se děje v mozku během spánku? Dlouhá staletí považovali lidé spánek za pasivní tělesný stav. Až rok 1952 byl pro oblast spánku přelomový, jelikož vědci učinili úžasný objev. Během experimentu, kdy v průběhu spánku měřili pomocí elektrod mozkovou aktivitu, pohyby očí a aktivitu svalovou, zjistili aktivitu mozku, a také že má spánek více fází. Ve skutečnosti se toho během spánku v těle děje opravdu hodně. Během sladkého klimbání cykluje váš mozek mezi REM a NREM spánkem. Pojďme si rozebrat fáze spánku podrobněji.

fáze spánku

————

NREM fáze spánku

Zkratka NREM vychází z názvu „non-rapid eye movement“, což v překladu znamená bez rychlých očních pohybů. Po bedlivém zkoumání rozdělili vědci tuto fázi na další 4 fáze, a to:

  • NREM 1 – tato fáze je přechodem mezi bděním a spánkem. Člověka je velmi snadné probudit. Trvá 5 až 10 minut.
  • NREM 2 – lehký spánek. Zpomaluje se srdeční frekvence, klesá tělesná teplota a připravujeme se na hluboký spánek. Trvá 10–25 minut.
  • NREM 3 a 4 – hluboký spánek. Je těžší nás probudit a v případě, že by se to někomu podařilo, cítili bychom se na několik minut dezorientováni. Během  hlubokého spánku dochází k regeneraci těla, růstu svalové tkáně a posílení imunitního systému.

 

————

Co se děje během REM fáze spánku?

„Rapid eye movement“, tedy rychlý pohyb očí neboli fáze REM, je charakterizována mozkovou aktivitou podobnou jako je v bdělosti. Jak vychází z názvu, je tato část spánku doprovázena rychlými horizontálními pohyby očí. Často ji popisujeme jako snovou aktivitu, protože je velmi úzce spjata s intenzivními sny. Během této fáze se ukotvují naše vzpomínky, a to tím, že se přehrává obsah paměti.

 

————

Spánkový cyklus

Výše uvedené fáze se střídají v průběhu spánku v devadesáti minutovém intervalu. Tento proces si můžeme představit jako boj o nadvládu mozku. Nejprve převezme kontrolu NREM spánek a následně se ujme moci REM spánek. Tento cyklus se opakuje každých devadesát minut.

Z obrázku je zřejmé, že poměr REM a NREM fázi se v průběhu spánku mění. Nejprve délkou převládá NREM spánek, který třídí a odstraňuje neuronové spojení. Zatímco REM spánek převládá později, kdy využívá svou schopnost upevňovat neuronové spojení. .

 

————

informace

ZAJÍMAVOST NA KONEC

Děti mohou ve fázi REM strávit až 50 % spánku, zatímco dospělí pouze 20 %.

 

 

 

 

 

 

 

Nezapomeňte se přidat k naší skupině na Facebooku 🙂

 

————

Zdroje:

1) WALKER, Matthew P. Proč spíme: odhalte sílu spánku a snění. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2018. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-050-7.
2) Co se děje, když spíte? In: Magazín M [online]. 2013 [cit. 2021-02-17]. Dostupné z: https://www.em.muni.cz/vite/3814-co-se-deje-kdyz-spite
3) What Are REM and Non-REM Sleep? In: WebMD [online]. 2020 [cit. 2021-02-17]. Dostupné z: https://www.webmd.com/sleep-disorders/sleep-101