thumb image
Srp 10, 2022 73

Ovlivňuje měsíc náš spánek?

O Měsíci se už od starověku mluví v mnoha mýtech a legendách. Je mu přisuzována moc nad našimi náladami, spánkem nebo imunitou. Většina z údajných mocí Měsíce, jako je například schopnost měnit lidi ve zvířata, nebyla nikdy vědecky prokázána. Dopad měsíčních fází, zejména úplňku, na kvalitu našeho spánku byl však vědci prozkoumán poměrně detailně.

————

Naše aktivita je spojena se světlem

Nejen vědci svým pozorováním potvrdili propojení lidské aktivity se světlem, ať už se jedná o sluneční, měsíční nebo umělé světlo. Před rozšířením elektřiny ve světě se náš denní i noční režim přizpůsoboval více chodu přírody a množství denního světla.

Přestože dnes celosvětově řešíme vliv umělého, především modrého, světla na naše zdraví a spánek, vědecký výzkum vlivu měsíčního cyklu vykázal podobné výsledky v odlišných oblastech – v Argentině v obci s minimálním přístupem k elektřině i ve městě s plným přístupem k elektřině a velkým množstvím umělého světla.

V obou místech lidé vykazovali velmi podobné výkyvy v délce spánku a době strávené v posteli během jednotlivých měsíčních fází. Nejkratší doba spánku byla na všech zkoumaných místech nepochybně spojena s obdobím před úplňkem a naopak ten nejdelší spánek probíhal během nocí před novem.

————

Měsíc nás ovlivňuje, i když jej nevidíme

Švýcarský výzkum prováděný ve spánkové laboratoři potvrdil výsledky výzkumu z Argentiny. Zároveň naznačuje, že fyziologická reakce člověka na měsíční fáze může být vrozená. Lunární cyklus tedy ovlivňuje náš spánek i tehdy, když nevidíme, v jaké fázi se Měsíc právě nachází.

Z výzkumů také vyplývá, že během úplňku je mozková kůra citlivější a aktivita mozku spojená s hlubokým spánkem se v tomto období snižuje téměř o třetinu. Na základě těchto informací lze předpokládat, že máme v mozku takzvané cirkalunární hodiny, které fungují ve stejném centru, které řídí cirkadiánní rytmy neboli vnitřní hodiny těla.

Je již pouhou teorií, zda je se jedná o pozůstatek našich dávných předků. Ti byli nejaktivnější v období okolo úplňku cíleně. Za jasných nocích se snáze lovila zvěř a zároveň bylo nutné dávat si větší pozor na predátory.

————

Nízká hladina spánkového hormonu

 

Nižší hladina spánkového hormonu melatoninu je příčinou zhoršené kvality spánku. Vše zatím naznačuje tomu, že existuje spojitost mezi výškou hladinu melatoninu a jednotlivými fázemi měsíčního cyklu. Definitivní potvrzení této domněnky zatím však ze strany vědců stále ještě neproběhlo.

 

————

Měsíc nemá na všechny stejný vliv

Člověk je poměrně individuální tvor. Odlišujeme se mezi sebou i v oblasti spánku, ať už se jedná o jeho délku, rychlost usínání nebo počet snů během noci. Stejné odlišnosti najdeme také při zkoumání vliv měsíčních cyklu na náš spánek. Někteří jedinci budou vykazovat vysokou citlivost a jiní nepocítí žádnou vědomou změnu. Vědci mají před sebou nezodpovězeno stále mnoho otázek, které čekají na jasné odpovědi. V současnosti však větší vliv na zhoršení kvality spánku vykazuje přítomnost modrého světla.

————

Zdroje:
  1. Fáze Měsíce významně ovlivňují délku spánku, popsala studie. ČT24 – Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR – Česká televize. [online]. © Česká televize 1996–2021 [cit. 2021-08-08]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3261394-faze-mesice-vyznamne-souvisi-s-delkou-spanku-popsala-studie
  2. Can a Full Moon Affect Your Sleep?. Healthline: Medical information and health advice you can trust. [online]. Copyright © 2005 [cit. 08.08.2022]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health-news/how-a-full-moon-may-affect-your-sleep