thumb image
Pro 23, 2021 719

Spánkové apnoe a vše kolem něj

Syndrom spánkové apnoe (SAS) je porucha spánku, během které pacient doslova přestává dýchat, což způsobí vyšší tlak v dýchacích cestách, a v návaznosti na to dochází k tzv. mikroprobuzení. Tohle se může stát během pouhé hodiny více než stokrát. Pokud se neléčí může způsobit velkou únavu v průběhu dne, ale i vážnější problémy, jako jsou srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak.

————

Projevy spánkové apnoe

Syndrom spánkové apnoe je poměrně časté a závažné onemocnění. Navzdory tomu se stává, že postižení s tím žijí léta bez toho, aniž by o své nemoci věděli. Mikroprobuzení během spánku si totiž nepamatují. Výsledkem je velká únava i přesto, že dotyčný „spal“ celou noc. Nejčastěji se objevuje tohle onemocnění u dospělých ve věku 40–50 let. Ohroženější skupinou jsou muži 21 %, zatímco u žen se syndrom spánkové apnoe objevuje asi u 9 %.

Během spánkové apnoe dochází ke střídání dušení a rychlého probuzení. Kvůli sevření hltanu, kterým prochází vzduch, se nemocný začne dusit, protože vzduch přestane proudit do plic. Vzniká tzv. apnoická pauza, při které nemůže nemocný dýchat někdy déle než 10 vteřin.

Kromě chrápáním se často projevuje i pocitem dušení, pocením či syndromem neklidných nohou. Během dne se pacient cítí velmi unavený, bojuje s výraznou spavostí, dostavují se poruchy koncentrace, pokles libida, deprese a v krajních případech i změna osobnosti.

————

Příčiny spánkové apnoe

Jaké jsou příčiny?

Mezi faktory, které zvyšují riziko vzniku spánkové apnoe, patří nadváha, konzumace alkoholu i velkého množství jídla, kouření, hypnotika i nepravidelný spánek.
Spánkovou apnoe může způsobit i onemocnění srdce či mrtvice.

————

Existují různé typy spánkové apnoe? ?

Odpověď zní ano, a to rovnou 3 typy: .

Obstrukční spánkové apnoe (SAO)

SAO patří úplně k nejčastějšímu typu spánkové apnoe. Má anatomické příčiny. Dýchací cesty se zúží nebo uzavřou v důsledku uvolnění svalů v zadní části krku. Vytvoří se překážka dýchání. Následně má tělo nedostatek kyslíku a vznikne tlak v plicích, který nás probudí a obnoví průchodnost dýchacích cest.

Centrální spánková apnoe

Tento typ je méně běžný, možná až vzácný. I v tomhle případě ale dochází k přerušení dýchání. Hlavním viníkem je mozek. Ten totiž nevysílá dostatečné signály do dýchacích svalů. V důsledku toho přestává pacient na krátko dýchat.

Smíšená spánková apnoe

U některých pacientů pak nastává kombinace obstrukčního i centrálního typu.

————

Kdy je vhodné vyhledat lékaře?

Spánkové apnoe je velmi závažné onemocnění, které není rozumné brát na lehkou váhu. Proto se poraďte o svém stavu s lékařem, pokud vy nebo váš partner pozorujete následující:

  • Abnormálně hlasité chrápání
  • Mělké dýchání nebo dušení během spánku
  • Pauzy v dýchání během spánku (delší než 10 sekund)
  • Nadměrnou denní ospalost

————

Jak se léčí spánkové apnoe

Tahle porucha spánku se diagnostikuje a léčí ve speciálních spánkových laboratořích. Kde zůstáváte přes noc, nebo si odnesete zapůjčený přístroj domů, aby se mohlo sledovat dýchání a další tělesné funkce během spánku.
Lékař vás taktéž může odeslat na různá vyšetření jako je ORL, neurologie i alergologie. Aby se odhalili i jiné příčiny vašeho chrápání.

Léčba spánkové apnoe

V lehčích případech se spánkové apnoe léčí především změnou životního stylu (spánková hygiena, omezení kouření, dieta, kvalitní polštář). V pokročilém stádiu je potřeba komplexnější přístup. Kde kromě změny životního stylu, dostává pacient speciální masku na spaní, která mu pomáhá během noci kontrolovat dýchání a případně mu pomoci. V krajních případech je potřeba operace.

————

 

Nezapomeňte se přidat k naší skupině na Facebooku 🙂

 

————
Zdroje:
1. Obstrukční spánková apnoe s nadměrnou denní spavostí jako rizikový faktor usnutí při řízení ve světle zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla. NEUROLOGIE PRO PRAXI [online]. 2019, , 3 [cit. 2021-12-01]. Dostupné z: https://www.solen.cz/pdfs/neu/2019/05/10.pdf
2. Sleep Apnea. WebMD [online]. 2021 [cit. 2021-12-01]. Dostupné z: https://www.webmd.com/sleep-disorders/sleep-apnea/sleep-apnea
3. Sleep Apnea. Mayo Clinic [online]. 2021 [cit. 2021-12-01]. Dostupné z: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sleep-apnea/symptoms-causes/syc-20377631