thumb image
Led 22, 2021 495

Červené brýle vás ochrání před modrým světlem

 

Naši předindustriální předkové se nemuseli zabývat, do jaké míry jsou vystavování světlu.
Ovšem v dnešním osvětleném světě, je potřeba se zamyslet nad tím, kdy je pro nás rozsvícená žárovka přínosem, a kdy už nám spíše škodí. Víme, že modré světlo ve večerních hodinách škodí našemu spánku, brání produkci melatoninu a narušuje cirkadiánní rytmus.

————

Barevné spektrum světla

 

Viditelné světlo se skládá ze spektrálních barev o určité vlnové délce v rozmezí 380 až 740 nm:

  • Červená
  • Oranžová
  • Žlutá
  • Zelená
  • Azurová
  • Modrá
  • Fialová

———–

Odkud se všechno to modré světlo bere?

 

Díky technologickým vymoženostem je mnoho z nás neustále vystavováno modrému světlu. Počítač, mobilní telefon, tablet, televize nám pravidelně vysílají pěknou porci. Tím to ovšem nekončí, jelikož i pouliční světla a osvětlení ve veřejných prostorech mají složku modrého světla.

Světelné znečištění mapa
Zdroj: Astronomický ústav AV ČR

————

Kdy modré světlo škodí?

 

Pokud bychom se vrátili zpět do minulosti, tak ještě před vynálezem elektrického proudu. Zjistili bychom, že denní režim tehdejšího člověka se řídil podle slunce. Sluneční světlo taktéž obsahuje modrou spektrální složku. Ta nám napomáhá se v ranních hodinách probudit a začít běžně fungovat. Z toho vyplývá, že modré světlo samo o sobě škodlivé není, záleží především na tom, kdy jsme mu vystaveni.

K zařízení osvětlení v domácnostech říká odborník na spánek Hynek Medřický: „Cirkadiánně nastavené světlo je hodně světla přes den, málo světla večer. Hodně světla s modrou a azurovou spektrální složkou pro kognitivní výkon a zároveň večer, aby už modré a zelené délky tam nebyly.“ Dále doporučuje ráno a dopoledne používat bílé světlo, odpoledne a večer teplé bílé a večer už jen červené nebo oranžové.

————

Červené brýle jako záchrana?

 

Na trhu nalezneme tzv. červené brýle, které blokují modrou a zelenou spektrální složku světla a dokážou nás tak ochránit před nadměrným vystavováním modrému světlu. Červené brýle odfiltrují nežádoucí modré a zelené světlo a k oku se dostanou pouze dlouhé vlnové délky, které nám nevadí. Tělo tedy začne večer produkovat melatonin, jako by žádné světlo nesvítilo a my si tak zajistíme kvalitní spánek.

 

Podívejte se na video, kde pan Medřický vysvětluje, jak vám červené brýle pomohou usnout:

https://www.mall.tv/tajemstvi-spanku/bonus-jak-vam-obycejne-cervene-bryle-pomohou-usnout

 

PNošení brýlí blokující modré a zelené světlo dokážou zlepšit příznaky nespavosti, ochrání od narušení cirkadiánního rytmu a zvýší kvalitu spánku.

————

 

Vnímejte červené brýle pouze jako doplněk

Pokud se rozhodnete červené brýle pořídit, vnímejte je jako další nástroj, který vám pomůže ke kvalitnímu spánku. Pravidla spánkové hygieny je stále potřeba dodržovat a příprava na spánek minimálně 1,5 hodiny je opravdu nutná. Byla by chyba, kdybychom si pořídili červené brýle a vrátili se zpět ke všem nešvarům, které narušují kvalitu spánku, jako je ponocování u televize a podobně.

————

Přijďte si pro radu do naší FB skupiny.

————

Zdroje:

Wikiskripta. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-01-16]. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Viditelné_světlo

What Is Blue Light And Where Does It Come From? In: WebMD [online]. 02.10.2020 [cit. 2021-01-16]. Dostupné z: https://www.webmd.com/eye-health/what-is-blue-light

BREUS, Michael. 5 Things To Know Before You Buy Blue Light Blocking Glasses [online]. In: . [cit. 2021-01-16]. Dostupné z: https://thesleepdoctor.com/2019/07/16/5-things-to-know-before-you-buy-blue-light-blocking-glasses/?cn-reloaded=1